2002. április 14-én avatták fel a vajdahunyadi Balázs Tibor (1959-) festő- és szobrászművész Petőfi-mellszobrát. A szobor annak állít emléket, hogy 1849. április 14-én déltájban Bem tábornok seregével Petőfi Vajdahunyadon pár órára megállt, és a vezérkarral megnézte a várat. Akkor írta "Vajdahunyadon" című versét. A szobor Hunyad megye egyetlen Petőfi-szobra, a református templom előtt áll.