Blog - Befejeződik a vár restaurálásának első szakasza, a felújítás foltatódik majd

Hamarosan véget érnek az Erdély egyik jelképének számító vajdahunyadi vár 2019-ben elkezdett restaurálási munkálatai – hogy aztán újabbak kezdődjenek egy másik, szintén ötmillió eurót meghaladó költségvetésű projekt keretében. A Hunyadiak által építtetett lovagvár felújítása során több mint húsz helyiséget, külső és belső teret korszerűsítettek, újabb tornyokat és termeket nyitottak meg a turisták előtt, és felfedezéseket is tettek. Eközben a Mikszáth Kálmán által „a várak királyának” nevezett látványosság mindvégig látogatható volt. A szeptemberben befejeződő munkálatok után, az újabb anyagi forrásnak köszönhetően  restaurálják a Buzogány-torony és a Kaputorony külső freskóit, felújítják a lovagterem alagsorát, a Fehér-rondellát és a nemesi konyhát, új padlózatot adnak a lovagteremnek, a Mátyás-loggiában pedig a meglévő leírások alapján rekonstruálják a festményeket, illetve javítási munkálatokat végeznek a hidakon. Helyreállítják a Medve-árkot is, és kitisztítják a kutat. 

Vajdahunyad - A Hunyadiak ősi fészke

A megye nevét adó Hunyad, majd Vajdahunyad település, királyi adományként, 1409. október 18-án került a Hunyadiak birtokába, akik ekkortól innen eredeztették nevüket is. Hunyad vára Erdély, sőt a történelmi Magyarország egyik legszebb vára. Több mint hatszáz éves története során ostromolták, tűzvész pusztította, többször gazdát cserélt, mégis sikerült megőriznie egykori pompáját. Hunyad várának abban is szerencséje volt, hogy Möller István restaurátor szaktudása által a Monarchia idején valósággal újjászületett. A várhoz több legenda is fűződik, falai közt az évszázadok során a nemzet számos nagyja megfordult, többek között a szabadságharc idején Bem József tábornok társaságában Petőfi Sándor is, aki a várkastély egyik bástyáján írta Vajdahunyadon című költeményét.  De verset írt a városról Kazinczy Ferenc is, a dombon büszkén trónoló sasfészket Mikszáth Kálmán a "a várak királyának" nevezte. A Hunyadiak ősi fészke ma is büszkén hirdeti őseink dicsőségét. Vajdahunyad vára most ismét megújul,  a kivitelező konzorcium október 18-án, annak a 610. évfordulóján kezdte el a munkaterület kialakítását és az állványok felállítását, hogy Luxemburgi Zsigmond magyar király a Hunyadiaknak adományozta a dél-erdélyi birtokot.

Vajdahunyad (románul Hunedoara), egykor Hunyad vármegye Vajdahunyadi járásának székhelye, ma megyei jogú város Romániában, Hunyad megyében.

Megújult a várpalotai Zichy-kastély és a falai között működő Trianon Múzeum

Az újjászületett, műemléki védettségű Zichy-kastély és a benne működő Trianon Múzeum – a magyar nemzet számára sorsdöntő éveket bemutató –, megújult kiállításaival a Kárpát-medencében egyedülálló „zarándokhelyként” várja ősztől a látogatókat.

Vajdahunyadi románok

Román-magyar kapcsolatok, -testvérvárosok.

Virtuális látogatás a Trianon Múzeumban

A Trianon Múzeum a Kárpát-medence egyetlen olyan intézménye, mely az első világháborút követő békeszerződéssel és napjainkra is kiható következményeivel foglalkozik, és intézményes keretek között mutatja be a trianoni országvesztés gazdag és megrázó tárgyi, szellemi hagyatékát. Ezekből mutatunk be száz múzeumi tárgyat.

Trianon 100 – A centenáriumi év eseményei a Kárpát-medencében

Attól kezdve, hogy a Magyar Országgyűlés a Nemzeti összetartozás évének nyilvánította a trianoni békediktátum 100. évfordulójának évét, számtalan centenáriumi rendezvény emlékezett meg a trianoni országvesztés tragédiájáról. Összefoglaljuk a Kárpát-medencei centenáriumi rendezvényekről szóló híradásokat.

Kárpát-medencei magyar műemlékek, emlékművek sorsa

A trianoni békediktátum következményeként a magyar nemzeti kulturális örökség részét képező jelentős műemlékek, emlékművek rekedtek az utódállamokhoz csatolt területeken, gyakran tragikus sorsra jutva, vagy a megmentésükért folytatott, máig tartó küzdelemre ítélve. Rovatunk a Kárpát-medencei műemlékek sorsát mutatja be.

A külhoni magyar könyvkiadók múltja és jelene

Bár a trianoni békediktátum után nagy hagyományokkal rendelkező, felbecsülhetetlen szellemi értékeket képviselő könyvkiadók kényszerültek az utódállamok fennhatósága alá, de a mostoha körülmények ellenére is jelentős értékekkel gazdagították és gazdagítják ma is az egyetemes magyar kultúrát. Rovatunk a legjelentősebb külhoni magyar könyvkiadók múltját és jelenét mutatja be.

A külhoni magyar történelmi borvidékek, borászatok értéktára

A történelmi magyar borültetvények jó részét elszakította a trianoni békediktátum, ezért a centenáriumi év egyik fontos feladatát teljesítettük, amikor felmértük a magyar történelmi borvidékek helyzetét, rovatunkban a külhoni magyar borvidékeket, borászatokat és boraikat mutatjuk be.